google-site-verification=PssOR4vosZ2VIoNflU3FpwlGnQRa5daGwqThhyVyP2Y
top of page
VERKOOPVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE (25 JANUARI 2018)

A. ALGEMENE VOORWAARDEN

ALVORENS DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE (DE "WEBSITE") TE GEBRUIKEN, GELIEVE ALLE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN, ZOALS DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK ("GEBRUIKSVOORWAARDEN"), DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ("VERKOOPVOORWAARDEN") , EN AANVULLENDE VOORWAARDEN, SAMEN MET HET PRIVACYBELEID, HEEFT UW ("KLANT", "U", "UW", OF GELIJKAARDIGE) GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN ALLE AANKOPEN DIE U MAAKT OF PROBEERT TE MAKEN.

ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, VERLATEN DEZE EN GEBRUIK DE WEBSITE NIET.

DOOR BLAQDOOR ECOMMERCE LLC ("DOOR BLAQDOOR", "WE", "VS" EN SOORTGELIJKE VOORWAARDEN) KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERKOOPVOORWAARDEN, AANVULLENDE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID UPDATE. U KUNT DE MEEST HUIDIGE VERSIE VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERKOOPVOORWAARDEN, AANVULLENDE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID OP ELK MOMENT BEKIJKEN DOOR OP WWW.BYBLAQDOOR.COM/TERMS-OF-SALE TE KLIKKEN. DOOR DOOR TE GAAN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA ENIGE UPDATE, GAAT U AKKOORD EN GAAT U AKKOORD MET DE HUIDIGE VOORWAARDEN, INCLUSIEF WIJZIGINGEN.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE

(1. ALGEMEEN.

ALLE GEBRUIK VAN DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DOOR DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

(2) GEGEVENSBEVEILIGING EN PRIVACY

(A) PRIVACYBELEID. HET PRIVACYBELEID VAN BYBLAQDOOR.COM BEPAALT HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U DOOR BLAQDOOR OP DEZE WEBSITE VERSTREKT OF OP ANDERE wijze WORDT VERZAMELD VIA UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

(B) NIET BEDOELD VOOR MINDERJARIGEN. DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE IS NIET BEDOELD VOOR DIE ONDER DE 18. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U 18 JAAR OF OUDER BENT. Bovendien VERZAMELEN WE GEEN PERSOONLIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DIE ONDER DE 18 (MET INBEGRIP VAN DIE ONDER DE LEEFTIJD VAN 13) OF WETEN WEET DAT DEZE PERSONEN REGISTREREN VOOR EEN ONLINE ACCOUNT OF PERSOONLIJKE INFORMATIE OP ONZE WEBSITES PLAATSEN.

(C) RECORDS. ZONDER DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID TE BEPERKEN, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT BLAQDOOR ENIGE DOORGIFTE OF COMMUNICATIE DOOR U MET BLAQDOOR VIA DE WEBSITE (OF KLANTENSERVICE), EN MOGELIJK OOK WETEN, WILT OOK ZOU WORDEN GEVRAAGD DOOR BLAQDOOR BEPAALT DAT EEN DERGELIJKE BEWARING OF BEKENDMAKING REDELIJK IS NODIG OM (1) TE VOLDOEN AAN WETTELIJK PROCES, (2) DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE DRAGEN, (3) TE REAGEREN OP CLAIMS DAT ELKE GEGEVENS DE RECHTEN VAN 4 PROJECTEN, OF RECHTEN, EIGENDOM OF PERSOONLIJKE VEILIGHEID VAN BLAQDOOR, HAAR WERKNEMERS, GEBRUIKERS OF BEZOEKERS VAN DE WEBSITE EN HET PUBLIEK.

(3) INTELLECTUELE EIGENDOM

(A) EIGENDOM. DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE EN MATERIAAL OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE (INCLUSIEF ALLE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ENIGE AARD, ONGESCHREVEN AANGESLOTEN, INCLUSIEF TEKENINGEN, ONTWERPEN, ILLUSTRATIES, FOTO'S, VIDEO'S, GELUID TRACKS, LOGO'S, LOGO'S, EXCLUSIEF EIGENDOM VAN BLAQDOOR EN ZIJN GELIEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN. U MAG NIET REPRODUCEREN MET ENKELE MIDDEL OF PROCES (BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN GELEVERD), IN GEHEEL OF DEEL, DISTRIBUTE, PUBLISH, TRANSMIT, CREËER AFLEIDENDE WERKEN OP BASIS VAN, WIJZIG OF VERKOOP ELK MATERIAAL DAT OP DE WEBSITE IS BEVAT.

HET HANDELSMERK "BY BLAQDOOR" EN ALLE ANDERE DOOR BLAQDOOR VERWANTE MERKEN EN LOGO'S, ONGESCHREVEN OF NIET GEREGISTREERDE, WEERGEGEVEN OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE, EN DE DOMEINNAAM "BYBLAQDOOR.COM" ZIJN EN ZULLEN HET EXCLUSIEVE EIGENDOM BLIJVEN DOOR BLAQDOOR. ELKE REPRODUCTIE, DISTRIBUTIE, VERZENDING, WIJZIGING OF GEBRUIK VAN ENIG DOOR BLAQDOOR HANDELSMERK VOOR ENIG DOEL IS VERBODEN.

(B) EIGEN MARKERINGEN. U MAG GEEN ENKELE AUTEURSRECHT, HANDELSMERK OF ANDERE EIGENDOMSVERSLAG OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE OF ENIGE INHOUD DAARIN VERVANGEN.

(C) FEEDBACK. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIGE EN ALLE FEEDBACK, REVIEWS, SUGGESTIES, ONTWERPEN, CONCEPTEN, FOTO'S, GETUIGENISSEN EN ANDERE ITEMS OF MATERIALEN (BEHALVE VOOR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE) DIE DOOR BLAQDOOR VIA DEZE WEBSITE OF DOOR ONS WORDEN GEGEVEN. ZIJN NIET VERTROUWELIJK OF EIGENDOM VAN U EN KUNNEN DOOR BLAQDOOR WORDEN GEBRUIKT ZONDER BEPERKING OF COMPENSATIE. DOOR BLAQDOOR IN TE DIENEN, STELT U BLAQDOOR ONDER ALLE RECHTEN, TITEL EN BELANG, INCLUSIEF AUTEURSRECHTEN, IN HET MIDDEL EEN NIET-EXCLUSIEF, ROYALTY-FREE, PERPETUEEL, ONTVANGBAAR, EN VOLLEDIG SUBLICENTIEEL RECHT MOGELIJK TE GEBRUIKEN, , PUBLICEREN, VERTALEN, AFLEIDINGSWERKEN MAKEN VAN, DISTRIBUTE, WEERGAVE EN ANDERS VOLLEDIG DEZE INZENDINGEN EXPLOITEREN. BY BLAQDOOR HEEFT GEEN VERPLICHTING (I) OM ELK MIDDEL VERTROUWELIJK TE HOUDEN; (II) OM U OF IEDEREEN EEN VERGOEDING TE BETALEN VOOR ENIGE INZENDING OF VOOR GEBRUIK VAN EEN INSCHRIJVING; OF (III) OM OP EEN INDIENING TE REAGEREN OF ERKEND TE WORDEN. U VERTEGENWOORDIGT EN GARANDEERT DAT U GEEN ENKEL RECHT MERKT OP EEN RECHT VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AUTEURSRECHT, HANDELSMERK, OCTROOI, HANDELSGEHEIM, PRIVACY OF ANDERE PERSOONLIJKE OF EIGENDOMSRECHTEN. DOOR EEN MIDDEL IN TE STELLEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT BLAQDOOR HET RECHT HEEFT (MAAR NIET DE VERPLICHTING) OM DERGELIJKE SUBMISSIE TE KOPIËREN, TE PUBLICEREN, TE VERDELEN OF TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, RECLAME, PROMOTIONELE, ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN OF ANDERE ONTWIKKELINGEN , ZONDER VERGOEDING AAN U OF EEN ANDERE PERSOON. U BENT EN ZAL ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIG MIDDEL DAT U MAAKT.

(4) LINKEN

(A) LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN. DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE KAN LINKS BEVATTEN AAN WEBSITES VAN DERDEN DIE NIET ONDER DE WERKING OF CONTROLE VAN BLAQDOOR ZIJN. ALLE DERGELIJKE LINKS WORDEN ALLEEN VOOR EEN GEMAK GELEVERD EN ZIJN NIET, EN MOETEN NIET WORDEN UITGELEGD ALS, EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GOEDKEURING VAN DERGELIJKE WEBSITES VAN DERDEN OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE KUNNEN WORDEN AANGEBODEN. BY BLAQDOOR HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD, BESCHIKBAARHEID OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DERGELIJKE WEBSITES VAN DERDEN. VRAGEN OF BEZWAREN OVER WEBSITES VAN DERDEN MOETEN WORDEN GESTUURD AAN DE EIGENAARS OF GEBRUIKERS VAN DERGELIJKE WEBSITES. GELIEVE DE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN DIE KUNNEN WORDEN OPGELEGD DOOR DERGELIJKE WEBSITES, ZOALS ZE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

(B) ALLEEN LINKEN MET TOESTEMMING. U MAG ALLEEN EEN LINK (INCLUSIEF DIEPE LINKING) VERSTREKKEN NAAR DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE INDIEN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN BIJ HET SCHRIJVEN DOOR BLAQDOOR.

(5) GEBRUIKSBEPERKINGEN

(A) GEEN SCHRAPEN. U MAG GEEN ENKEL AUTOMATISCH APPARAAT, PROGRAMMA OF METHODOLOGIE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, "PAGINA-SCRAPE", "ROBOT" OF "SPIDER"), OF ENIGE GELIJKAARDIGE OF GELIJKE HANDLEIDING, OM TOEGANG TE KRIJGEN, TE KOPEN OF TE KOPEN CONTROLEER EEN GEDEELTE VAN DE WEBSITE, OM ALLE MATERIALEN, DOCUMENTEN OF INFORMATIE TE VERKRIJGEN OF TE VERKRIJGEN DOOR MIDDELEN DIE NIET ONMIDDELLIJK VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT. BY BLAQDOOR BEHOUDT HET RECHT OM DERGELIJKE ACTIVITEITEN TE VERBINDEN.

(B) GEEN OMSTANDIGHEDEN. U MAG NIET POGEN OM ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT ENIGE GEDEELTE OF FUNCTIE VAN DE WEBSITE, OF ENIGE ANDERE SYSTEMEN OF NETWERKEN DIE MET DE WEBSITE VERBONDEN ZIJN DOOR HACKING, WACHTWOORD "MIJNBOUW" OF ENIGE ANDERE ONWETTIGE MIDDELEN.

Bovendien mag u de kwetsbaarheid van de website of een netwerk dat met de website is verbonden, niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de website breken. U KUNT ZOEKEN NOOIT OMZETTEN, TRACEREN OF ZOEKEN NAAR ENIGE INFORMATIE OVER EEN ANDERE GEBRUIKER OF BEZOEKER VAN DE WEBSITE, OF ENIGE ANDERE KLANT VAN BLAQDOOR, OF DE WEBSITE OF ENIGE SERVICE OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OF AANGEBODEN DE WEBSITE, OP ELKE MANIER WAAR HET DOEL IS OM INFORMATIE TE ONTHULLEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE OF INFORMATIE, ANDERS DAN UW EIGEN INFORMATIE, ZOALS VERSTREKT DOOR DE WEBSITE.

(C) GEEN INTERFERENTIE. U GAAT ERMEE AKKOORD GEEN ENKEL APPARAAT, SOFTWARE OF ROUTINE TE GEBRUIKEN OM DE JUISTE WERKING VAN DE WEBSITE OF ENIGE TRANSACTIE DIE OP DE WEBSITE WORDT UITGEVOERD OF DOOR ENIGE ANDERE PERSOONS GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STOREN.

(D) GEEN ONRECHTMATIG GEBRUIK. U MAG DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN VOOR EEN DOEL DAT ONWETTIG IS OF VERBODEN IS DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OF OM DE UITVOERING VAN ELKE ILLEGALE ACTIVITEIT OF ANDERE ACTIVITEIT TE WETEN DIE DE RECHTEN VAN BLAQDOOR OF ANDEREN SCHENDT.

C. VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE

OP DE AANKOOP OF DE POGING TOT AANKOOP DOOR U VAN ENIGE PRODUCTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP BYBLAQDOOR.COM WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN.

VOOR ELKE BESTELLING OP BYBLAQDOOR.COM WEBSITE, IS UW AANVAARDING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN DIE GELDEN OP DE DATUM VAN DE BESTELLING VEREIST.

(1) AANKOOP - ALGEMENE VOORWAARDEN

(A) NIET VOOR VERKOOP. BESTELLINGEN KUNNEN ALLEEN OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE WORDEN GEPLAATST VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK EN NIET VOOR DOORVERKOOP. OM HET EVEN WELKE VERKOOP OF VERDELING VAN DOOR BLAQDOOR-PRODUCTEN GEKOCHT OP BYBLAQDOOR.COM WEBSITE IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

(B) ALLEEN VERENIGDE STATEN. DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN SELECTIE VAN BLAQDOOR PRODUCTEN DIRECT ONLINE ONLINE VIA HET INTERNET VAN DE VERENIGDE STATEN EN ALLEEN VOOR LEVERING IN DE VERENIGDE STATEN TE BESTELLEN (MET UITZONDERING VAN PUERTO RICO, GUAM EN ALLE ANDERE Amerikaanse POSITIES EN GEBIEDEN VAN BUITENGEBIEDEN AMERIKA).

(C) TELEFOONBESTELLINGEN. U KUNT OOK UW BESTELLING PER TELEFOON PLAATSEN DOOR TE KIEZEN 888-TOM-FORD (888-866-3673, EEN GRATIS TELEFOONNUMMER ALLEEN BESCHIKBAAR VAN BINNEN DE VERENIGDE STATEN) VAN MAANDAG TOT VRIJDAG, 9.30 TOT 18.00 EST, VANAF BINNEN DE VERENIGDE STATEN (MET UITZONDERING VAN PUERTO RICO, GUAM EN ALLE ANDERE Amerikaanse POSITIES EN GEBIEDEN GELEGEN BUITEN NOORD-AMERIKA).

(D) LEVERING. DOOR BLAQDOOR PRODUCTEN BESTELD VIA DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE KAN WERELDWIJD WORDEN GELEVERD. NIET ALLE PRODUCTEN KUNNEN NAAR ALLE LOCATIES WORDEN VERZONDEN. ALS JE PROBEERT OM EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET KAN WORDEN VERZONDEN NAAR JE LOCATIE, KLANTENSERVICE ZAL CONTACT MET JE OPNEMEN. ZIE DE VERZEND- EN LEVERINGSSECTIE VOOR AANVULLENDE BEPERKINGEN.

(E) RECHT OM TE ANNULEREN. BY BLAQDOOR BEHOUDT HET RECHT OM OM HET EVEN WELKE BESTELLING DOOR EEN KLANT IN ZIJN ENIGE DISCRETIE EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEID, EEN BESTELLING VAN EEN KLANT MET WIE ZIJ EEN GESCHIL HEEFT BETREFFENDE EEN VOORAF GESTELDE ZAAK OF BEGRIP DEZE KLANT HEEFT DEZE VERKOOPVOORWAARDEN GEHONDEN, IS GEÏNSPIREERD OP EEN FRAUDULENTE ACTIVITEIT, OF OM EEN ANDERE REDEN.

(F) HOEVEELHEIDSBEPERKINGEN. OM DE BESTE KWALITEIT SERVICE EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN TE VERZEKEREN, MAG U NIET MEER BESTELLEN OP DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE MEER DAN 6 ITEMS VAN HETZELFDE SKU-NUMMER BINNEN EEN PERIODE VAN DERTIG (30) KALENDERDAGEN. AANVULLENDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK VAN TOEPASSING OP BEPAALDE PRODUCTEN OF KLASSEN PRODUCTEN. ALS JE PROBEERT MEER PRODUCTEN TE BESTELLEN DAN TOEGESTAAN, KRIJGT DE KLANTENSERVICE CONTACT MET JE OP.

(G) BESCHIKBAARHEID. ALLE AANBIEDINGEN VAN PRODUCTEN ALS ZE WORDEN WEERGEGEVEN OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE ZIJN ONDERWORPEN AAN DE BESCHIKBAARHEID. BY BLAQDOOR BEHOUDT HET RECHT OM DE OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE VOORGESTELDE ITEMS OP ELK MOMENT EN ZONDER KENNISGEVING TE WIJZIGEN. WIJ POGEN OM INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN OP HET OORDEEL VAN DE BESTELLING, MAAR TIJDIG KUNNEN ER FOUTEN BESTAAN, INCLUSIEF WANNEER GELIJKTIJDIGE BESTELLINGEN VAN HETZELFDE PRODUCT DOOR VERSCHILLENDE KLANTEN WORDEN GEPLAATST. ALS EEN PRODUCT NIET BESCHIKBAAR IS ZONDER MATERIËLE VERTRAGING NA UW PLAATS UW BESTELLING, ZAL U E-MAIL OF TELEFOON OP DE HOOGTE WORDEN GEÏNFORMEERD, EN U KUNT EEN VERVANGEND ITEM BESTELLEN OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE, OM TE WACHTEN TOT HET PRODUCT IS BESCHIKBAAR OF OM UW BESTELLING TE ANNULEREN. ALS U KIES OM UW BESTELLING TE ANNULEREN, WORDT ALLE BEDRAG DIE U HEEFT GELD TERUGBETAALD. BY BLAQDOOR IS NIET AANSPRAKELIJK ALS PRODUCTEN NIET OP VOORRAAD ZIJN OF ANDERS NIET BESCHIKBAAR ZIJN.

(H) LEEFTIJD. U MOET 18 JAAR OF OUDER ZIJN OM EEN AANKOOP TE DOEN OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE, EN DOOR EEN AANKOOP TE DOEN, VERTELT U DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT. WIJ VERKOPEN GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VOOR DE AANKOOP DOOR KINDEREN, DE WEBSITE IS NIET GERICHT NAAR, EN WE KENEN NIET KENNEN PERSOONLIJK PERSOONLIJK IDENTIFICERENDE INFORMATIE VAN KINDEREN TE VERZAMELEN, MET INBEGRIP VAN DIE ONDER DE 13 JAAR.

(I) ACCOUNT. BEPAALDE FUNCTIES OF DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBITE WORDEN AANGEBODEN, KUNNEN U VEREISEN OM EEN ACCOUNT TE OPENEN. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE INFORMATIE VOOR UW ACCOUNT, MET INBEGRIP VAN UW WACHTWOORD, EN VOOR ENIGE EN ALLE ACTIVITEITEN DIE ONDER UW ACCOUNT VALLEN ALS GEVOLG VAN UW MISLUKKING OM DEZE INFORMATIE VEILIG EN VERTROUWELIJK TE HOUDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BLAQDOOR ONMIDDELLIJK EEN ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN UW ACCOUNT OF WACHTWOORD, OF EEN ANDERE INBREUK VAN VEILIGHEID MELDT. U BENT MOGELIJK AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES DOOR BLAQDOOR OF EEN ANDERE GEBRUIKER OF BEZOEKER VAN DE WEBSITE DOOR IEMAND ANDERS DIE UW ACCOUNT GEBRUIKEN ALS GEVOLG VAN UW MISLUKKING OM UW ACCOUNTINFORMATIE VEILIG EN VERTROUWELIJK TE HOUDEN. DE TOEGANG TOT UW ACCOUNT KAN WORDEN BEËINDIGD OF OPGESCHORT IN ONZE ENIGE DISCRETIE. ZIE DE BEËINDIGING VAN DE TOEGANGSSECTIE VOOR MEER INFORMATIE.

(2) AANKOOP - BEVESTIGING

(A) SAMENVATTING. VOOR ELK PRODUCT DAT OP DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE IS GESELECTEERD, WORDT EEN SAMENVATTINGSPAGINA WEERGEGEVEN EN KAN EEN FOTO VAN HET ITEM, DE KLEURING EN DE REFERENTIES, DE EENHEIDSPrijs, DE BESTELDE HOEVEELHEID EN HET TOTALE BEDRAG VOOR UW BESTELLING ZIEN. VOORDAT U UW BESTELLING PLAATST DOOR OP DE "AANKOOP" -KNOP TE KLIKKEN, BEVESTIG DAN DAT DEZE INFORMATIE UW SELECTIE NAUWKEURIG BEWEGT. ZODRA U UW BESTELLING HEEFT BEVESTIGD, WORDT DEZE VERWERKT.

(B) VISUELE NAUWKEURIGHEID. Terwijl we stappen ondernemen om te zorgen dat de kleuren, het ontwerp en de stijl van de door BLAQDOOR-PRODUCTEN IN DE FOTO'S OF ANDERE VERTEGENWOORDIGINGEN WEERGEGEVEN OP DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE VERTEGENWOORDIGER ZIJN VAN DE OORSPRONKELIJKE PRODUCTEN, VARIATIES DIE KUNNEN ZIJN AAN OORSPRONG REPRODUCTIE OP UW COMPUTERAPPARATUUR. BLAQDOOR IS DAAROM NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEID IN DE FOTO'S OF ANDERE VERTEGENWOORDIGINGEN VAN BLAQDOOR-PRODUCTEN WEERGEGEVEN OP DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE. ALS U VRAGEN HEEFT OVER DE PRODUCTEN, NEEM DAN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE.

(C) INGESTELDE BESTELLINGEN. ZODRA UW BESTELLING IS VERSTREKT VOOR DE VERWERKING, KAN DEZE NIET WORDEN GEWIJZIGD OF GEANNULEERD, BEHALVE DE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN VERSTREKT OF OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT. EEN BESTELLING PLAATSEN BEVESTIGT UW AANVAARDING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN. ZODRA EEN BESTELLING IS GEPLAATST, ONTVANG JE EEN SAMENVATTING VAN DE BESTELLING VIA E-MAIL.

(D) RECORDS. DE GEGEVENS VERZAMELD DOOR DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE BEVESTIGEN DE VOORWAARDEN VAN DE TRANSACTIES TUSSEN BLAQDOOR EN HAAR KLANTEN. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN BLAQDOOR EN HAAR KLANTEN MET BETREKKING TOT EEN TRANSACTIE DIE IS INGEBRACHT IN HET GEBRUIK VAN DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE, EN ONDERWERPEN DOOR HET RECHT VAN BLAQDOOR OM DE BESTELLING DOOR DE BLAQDOOR TE VERZAMELEN TRANSACTIE.

(3) AANKOOP - PRIJZEN EN BETALING

(A) VERMELDE PRIJS. DE PRIJS VOOR ALLE PRODUCTEN VAN BLAQDOOR OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE ZIJN IN US DOLLARS (USD) EN EXCLUSIEF BELASTINGEN EN VERZENDKOSTEN (ZIE "VERZENDING EN LEVERING"). BY BLAQDOOR BEHOUDT HET RECHT OM DE PRIJZEN VAN PRODUCTEN AANGEBODEN OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE OP ELK MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE MEDEDELING TE WIJZIGEN. DE PRIJZEN DIE OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN, ZAL U WORDEN TOEGEPAST OP HET TIJDSTIP DAT UW BESTELLING BEVESTIGD WERD, ZODAT DE BESTELDE GOEDEREN IN DEZE TIJD BESCHIKBAAR ZIJN, BEHOUDT BLAQDOOR ECHTER HET RECHT OM UW BESTELLING NIET IN TE ONTVANGEN ELKE REDEN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID, INCLUSIEF INDIEN DE PRODUCTEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, ONJUISTE PRIJZEN ZIJN OF ANDERSZINS ONJUIST BESCHREVEN.

(B) BETAALMETHODEN. U MOET ALLE BESTELLING BETALEN VOOR EEN BESTELLING OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE ONMIDDELLIJK BIJ BEVESTIGING VAN UW BESTELLING. UW BESTELLING WORDT ALLEEN VERZONDEN VOOR VERZENDING ZODRA WE UW BETALINGSMETHODE HEBBEN GECONTROLEERD EN EEN VERGUNNING HEBBEN ONTVANGEN OM UW BETALING TE VERWERKEN. WIJ KEUREN SLECHTS BETALING PER KAART OF CREDITCARD GOED. ALLE BESTELLINGEN ZIJN BETAALBAAR IN DE VS DOLLARS. WIJ ACCEPTEREN DE VOLGENDE LAADKAARTEN EN CREDITKAARTEN: MASTERCARD, VISA EN EXPRESS AMERICAN.

WINKELKREDIETEN OF CADEAUBONNEN DIE DOOR BLAQDOOR RETAIL-WINKELS WORDEN UITGEGEVEN, WORDEN NIET AANVAARD VOOR BETALING VAN ITEMS OP DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE. UW LAADKAART OF KREDIETKAART WORDT ALLEEN INBEGREPEN WANNEER UW BESTELLING WORDT VERZONDEN. ALS ENIGE VAN DE PRODUCTEN IN UW BESTELLING NIET BESCHIKBAAR ZIJN, ZULLEN WE U ALLEEN DE PRIJZEN, BELASTINGEN EN VERZENDKOSTEN VOOR DE BESCHIKBARE GOEDEREN.

(C) TITEL. ALLE PRODUCTEN BESTELLEN VIA DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE BLIJVEN DE EIGENDOM VAN BLAQDOOR TOT DE VOLLEDIGE BETALING AANGEBODEN IS DOOR BLAQDOOR. IN GEVAL VAN EEN BETAALGESCHIL, MOET U DE PRODUCTEN DIE BLAQDOOR ONMIDDELLIJK OP VERZOEK HEEFT, TERUGZETTEN EN DE RISICO'S AANNEMEN (MET NAME DE RISICO'S VAN VERLIES, DIEFSTAL EN SCHADE AAN PRODUCTEN). .

(B) BEPERKINGEN.

(I) GEPERSONALISEERDE OF GEWIJZIGDE PRODUCTEN. EEN PRODUCT BESTELD OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE DIE GEPERSONALISEERD IS OF EEN PRODUCT DAT OP EEN OF ANDERE MANIER VERANDERD OF GEWIJZIGD IS OF GEWASSEN OF GEWASSEN KAN NIET WORDEN TERUGGEGEVEN VOOR UITWISSELING OF TERUGBETALING.

(II) VERKOOP EN ANDERE NIET-TERUGBETAALBARE PRODUCTEN. ALLE PRODUCTEN VERKOCHT ALS ONDERDEEL VAN EEN VERKOOP ZIJN DEFINITIEF EN NIET RETOURBAAR. U KUNT EEN AANPASSING VAN DE PRIJS VERZOEKEN ALS EEN AANGEKOCHT PRODUCT WORDT AFGESLOTEN BINNEN ZEVEN (7) KALENDERDAGEN NA DE LEVERING VAN UW BESTELLING. BY BLAQDOOR BEHOUDT HET RECHT OM ANDERE PRODUCTEN AAN TE NEMEN ALS NIET-RETOURBAAR. EEN DERGELIJKE AANWIJZING ZAL OP DE PRODUCTDETAILPAGINA WORDEN OPGEMERKT.

(III) RETAIL LOCATIES. PRODUCTEN DIE IN EEN BY BLAQDOOR RETAIL-LOCATIE ZIJN GEKOCHT, KUNNEN NIET NAAR DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE WORDEN TERUGGEGEVEN. PRODUCTEN DIE ZIJN GEKOCHT OP DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE KUNNEN WORDEN TERUGGEKEERD NAAR BEPAALDE RETAIL-LOCATIES. ZIE HIERONDER DE RETOURAFDELING IN DE WINKEL VOOR MEER INFORMATIE.

(C) RETOUR OF UITWISSELING VAN CADEAU-ITEMS. ALS U EEN ITEM ALS CADEAU VAN BYBLAQDOOR.COM HEEFT ONTVANGEN, KUNT U HET BINNEN VEERTIEN (14) DAGEN VAN LEVERING RUILEN VOOR EEN ANDER ITEM VAN GELIJKE OF MEER WAARDE. JIJ, DE GIFT-ONTVANGER, MOET HET VERSCHIL IN PRIJS BETALEN. NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE OM EEN VOORAF BETAALD LABEL TE ONTVANGEN PER E-MAIL.

U KUNT HET CADEAU ITEM OF (I) RUILEN VOOR EEN VERSCHILLEND ITEM VAN GELIJKE OF MEER WAARDE, OF (II) MEERDERE ITEMS DIE SAMEN GELIJK ZIJN AAN OF MEER IN WAARDE DAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN. VERZENDKOSTEN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE WAARDE VAN EEN UITWISSELING.

(D) RETOUR EN VERZENDKOSTEN. ALS U PRODUCTEN RETOURT VOOR UITWISSELING, WORDEN DE VERZENDKOSTEN VOOR DE EERSTE LEVERING NIET TERUGBETAALD. U HEEFT ECHTER GEEN KOSTEN VOOR DE VERZENDKOSTEN VAN EEN UITWISSELING PER BESTELLING. Slechts één uitwisseling per item zal worden gehonoreerd.

ALS U EEN TERUGBETALING AANVRAAGT, WORDEN DE ORIGINELE VERZENDKOSTEN ENKEL TERUGBETAALD ALS DE PRODUCTEN WORDEN TERUGGESTELD, OMDAT ZE NIET ZODANIG BESTELD OF BESCHADIGD ZIJN.

(E) AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR COSMETICA EN GEURPRODUCTEN. NAAST DE VOORWAARDEN DIE OMSCHREVEN ZIJN, MOETEN VOOR HET RETOURNEREN VAN COSMETISCHE EN GEURPRODUCTEN ZIJ NIET WORDEN GEOPEND (MOETEN IN ORIGINELE VERPAKKING ZIJN MET TRANSPARANTE FILM-INTACT). ALS DE TRANSPARANTE FILM IS GEOPEND OF VERWIJDERD, WORDT HET ITEM NIET AANVAARD VOOR RETOUR OF UITWISSELING.

IN HET GEVAL DAT EEN COSMETISCH OF GEURPRODUCT DEFECT OF BESCHADIGD IS TIJDENS DE LEVERING, MOET U CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE VOOR AANVULLENDE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN EEN PROBLEEMDE RETOUR.

(H) TERUGBETALING. ALS U EEN TERUGBETALING VRAAGT VOOR GERETOURNEERDE PRODUCTEN, ZAL BLAQDOOR COMMERCIEEL REDELIJKE INSPANNINGEN GEBRUIKEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ENIGE TERUGBETALING BINNEN TIEN (10) WERKDAGEN NA ONTVANGST VAN DE GOEDEREN WORDT GEDAAN. ALLE TERUGBETALINGEN WORDEN UITGEVOERD AAN DE ORIGINELE VORM VAN BETALING. IN GEEN GEVAL GEEFT BLAQDOOR U GEEN ELEKTRONISCH KREDIET DAT OP DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE GEBRUIKT IS, EN ZULLEN WE GEEN WINKELGELD VERSTREKKEN VOOR GEBRUIK IN EEN BLAQDOOR-RETAILLOCATIE.

D. AANVULLENDE VOORWAARDEN

OM TWIJFEL TE VOORKOMEN, ZIJN DE VOLGENDE AANVULLENDE VOORWAARDEN ("AANVULLENDE VOORWAARDEN") VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE BYBLAQDOOR.COM-WEBSITE EN ELKE AANKOOP OF POGING DIE U MAAKT.

(1) BEËINDIGING VAN TOEGANG

(A) BEËINDIGING. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BLAQDOOR IN ZIJN ENIGE DISCRETIE EN ZONDER VOORAFGAANDE MEDEDELING UW TOEGANG TOT DE WEBSITE BEËINDIGT EN / OF UW TOEKOMSTIGE TOEGANG TOT DE WEBSITE BLOKKERT ALS WE BEPALEN DAT U ELK VAN ONZE VOORWAARDEN HEBT GEBREKEN, MET INBEGRIP VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERKOOPVOORWAARDEN, DE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID. U GAAT OOK AKKOORD DAT ELKE SCHENDING DOOR U VAN EEN VAN ONZE VOORWAARDEN EEN ONRECHTMATIGE EN ONRECHTMATIGE PRAKTIJK ZAL VEROORZAKEN, EN ONBELASTBARE SCHADE AAN BLAQDOOR KAN VEROORZAKEN, WAARVOOR DE MONETAIRE SCHADE ONBEPAALD ZAL WORDEN, EN U VERKLAART ER EVENWEL IN BETREFFENDE VERLICHTING DIE DOOR BLAQDOOR IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN NODIG OF GESCHIKT VINDT ZONDER ENIGE OBLIGATIE. DEZE REMEDIES ZIJN NAAST ELKE ANDERE REMEDIES VAN BLAQDOOR KUNNEN RECHT OF IN GELIJKHEID ZIJN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BLAQDOOR IN ZIJN ENIGE DISCRETIE EN ZONDER VOORAFGAANDE MEDEDELING UW TOEGANG TOT DE WEBSITE BEËINDIGT, VOOR OORZAAK, WAARBIJ BEVAT (MAAR IS NIET BEPERKT TOT) (1) VERZOEKEN DOOR RECHTSHANDHAVING OF ANDERE REGERINGSINSTANTIES, (2) EEN VERZOEK DOOR U (ZELFGEÏNITIEERDE ACCOUNTVERWIJDERINGEN), (3) STOPZETTEN OF MATERIËLE WIJZIGING VAN DE WEBSITE OF ENIGE SERVICE DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OF (4) ONVERWACHTE TECHNISCHE PROBLEMEN OF PROBLEMEN.

(B) HERSTEL VAN KOSTEN. INDIEN BLAQDOOR ENIGE JURIDISCHE ACTIE TEGEN U WEGT BLAQDOOR, ALS GEVOLG VAN UW SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VAN U KRIJGT, EN U GAAT ERMEE AKKOORD TE BETALEN, ALLE REDELIJKE KOSTEN EN EXTRA KOSTEN VAN DERGELIJKE ACTIE. VOOR ELK ANDER VERLANG DAT DOOR BLAQDOOR IS TOEGEKEND. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BLAQDOOR NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR U OF VOOR ENIGE DERDEN VOOR HET BEËINDIGEN VAN UW TOEGANG TOT DE WEBSITE ALS GEVOLG VAN SCHENDING VAN ONZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE VERKOOPVOORWAARDEN, DE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN DE PRIVACY HET BELEID.

(2) AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES

DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "AS AVAILABLE". BY BLAQDOOR GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, NOOIT AAN DE VERKOOP DIE AAN U WORDT VERKOCHT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST BLAQDOOR ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER TOEPASSING, EN ZONDER TOEPASSING, EN ZONDER TOEPASSING ZONDER TOEPASSING, DE BESCHRIJVING VAN DE VERKOOP DIE IS BEVAT IN ONZE BESTELBEVESTIGING.

ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, STELT BLAQDOOR NIET VOOR, GEEFT GEEN GARANTIE OF GARANDEERT DAT:

(A) DE WEBSITE IS VRIJ VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN PAARDEN OF ANDERE DESTRUCTIEVE MATERIAAL OF SCHADELIJKE CODE;

(B) DE INFORMATIE OP DE WEBSITE IS NAUWKEURIG, COMPLEET OF UP-TO-DATE; OF

(C) DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE IS VRIJ VAN GEBREKEN OF DAT ENIGE ONNAUWKEURIGHEDEN OF GEBREKEN ZULLEN WORDEN gecorrigeerd.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS, DAT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK IS VOOR ALLE GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS EN KOSTEN IN VERBAND MET ALLE NODIGE SERVICE OF REPARATIES VAN ENIGE APPARATUUR EN / OF SOFTWARE U GEBRUIKT IN VERBINDING MET DEZE SITE, EN DAT DOOR BLAQDOOR NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE WELK OOK UIT, VEROORZAAKT OF VERBONDEN IS MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID TEGEN BLAQDOOR VOOR ONTVANGST MET DE WEBSITE IS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STOPPEN.

WAAR TOEPASSELIJK RECHT DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOESTAAT, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VOORGAANDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

(2) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; VERGOEDING.

BY BLAQDOOR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SCHADE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WERKELIJK, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIALE, PUNATIEVE, EXPLICIETE OF GEVOLGSCHADE, ALS GEVOLG VAN EEN CONTRACT ANDERE THEORIE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN, UITVOERING OF INFORMATIE VERSTREKT VIA DE BYBLAQDOOR.COM WEBSITE, ZELFS INDIEN DOOR BLAQDOOR IS GEBOREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL BLAQDOOR GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR VERTRAGING OF HET NIET LEVEREN VAN PRODUCTEN OF ANDERSZINS EEN VERPLICHTING UIT TE VOEREN, ZOALS HIERONDER IS VERMELD, INDIEN HETZELFDE OF GEDEELELIJK DOOR OMSTANDIGHEDEN BEHEERSBAAR IS.

INDIEN BLAQDOOR, ONGEACHT DE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER IS VERBONDEN MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLAQDOOR IN GEEN GEVAL ZIJN. US $ 100,00.

BEPAALDE STAATSRECHTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN HEEFT U MOGELIJK EXTRA RECHTEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U BLAQDOOR, HAAR AANGESLOTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AANDEELHOUDERS VAN EN TEGEN ENIGE EN ALLE VORDERINGEN, SCHADE, VERLIEZEN, VERGOEDINGEN, KOSTEN EN KOSTEN, INCLUSIEF ZONDER KOSTEN, VERDEDIGT, VRIJSTAAT EN HUN ONMISBAAR HEEFT '' EN KOSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

(3) RECHT EN GESCHILLEN

ONZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE VERKOOPVOORWAARDEN EN DE AANVULLENDE VOORWAARDEN ZULLEN WORDEN TOEGEPAST DOOR EN WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETGEVING VAN DE STAAT VAN NEW YORK, ZONDER HAAR BEGINSELEN VAN WETGEVING, EN ZAL ALLE ZAKEN VAN TOEPASSING ZIJN. ONZE OF IN VERBAND MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VERKOOPVOORWAARDEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, HUN GELDIGHEID, INTERPRETATIE, BOUW, PRESTATIES EN HANDHAVING. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL HEBBEN DE STAAT EN DE FEDERALE RECHTBANKEN IN DE BOROUGH VAN MANHATTAN IN DE STAD NEW YORK, NY, UITSLUITENDE RECHTSGEBIED EN U GAAT ERMEE AKKOORD MET DE EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED EN UITSPRAAK ERVAN ONTVANGEN. EN GA AKKOORD OM IN GEEN ENKEL HOF GEBEURT OF TE VORDEREN DAT EEN DERGELIJKE ACTIE, GESCHIKT OF GESCHIKT IN EEN DERGELIJK HOF, IS GEBRACHT IN EEN ONGEMAKKELIJK FORUM. BY BLAQDOOR ZAL HET RECHT HEBBEN OM INJUNCTIEF OF ANDERE BETROUWBARE ONTHEFFING TE STREVEN EN TE VERKRIJGEN OM HAAR RECHTEN TE BESCHERMEN, ZONDER DE BEHOEFTE AAN ENIGE BEVEILIGING OF VEILIGHEID TE STELLEN.

(4) DIVERSEN

(A) SCHEIDBAARHEID. INDIEN ENIGE BEPALING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERKOOPVOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN ONGELDIG, ONWETTIG OF NIET UITVOERBAAR IS, ZAL DE RESTERENDE BEPALINGEN VOLLEDIG ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

(B) AFSTAND. GEEN ENKELE UITBREIDING, VERZORGING, VERZUIM OF VERTRAGING DOOR BLAQDOOR IN VERBAND MET DE UITVOERING OF UITOEFENING VAN ENIGE RECHTEN ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE VERKOOPVOORWAARDEN, DE AANVULLENDE VOORWAARDEN ZULLEN DOOR BLAQDOOR ZIJN BEÏNVLOEDEN OF VERMINDEREN OM DERGELIJKE RECHTEN OF ENIGE ANDERE RECHTEN ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE VERKOOPVOORWAARDEN, DE AANVULLENDE VOORWAARDEN TE HANDLEIDEN.

(C) BOUW EN INTERPRETATIE. VERWIJZINGEN NAAR ARTIKELEN, SECTIES EN TENTOONSTELLINGEN MOETEN WORDEN VERSTREKT ALS VERWIJZINGEN NAAR DE ARTIKELEN OF SECTIES VAN DE RELEVANTE GEDEELTEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERKOOPVOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN, EN TERMEN ZOALS, "HIERIN", "HIERONDER" EN ANDERE SOORTGELIJKE VERBINDINGEN VAN HET WOORD "HIER" ZULLEN BETEKENIS HEBBEN NAAR ENIG BEPAALD ONDERDEEL VAN HETZELFDE. DE PARAGRAAFKOPPEN EN HOOFDLETTERS ZIJN SLECHTS OPGENOMEN VOOR GEMAK VAN REFERENTIE. ZIJ ZULLEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS ONDERDEEL VAN, OF TE WORDEN GEBRUIKT BIJ HET INTERPRETEREN VAN DE VOORWAARDEN EN GEEN ENKEL BEPERKING OF GEVOLG VAN DE INHOUD VAN DE VOORWAARDEN OF ZIJN BEPALINGEN. WANNEER DEZE WORDT GEBRUIKT, BEHALVE UITZONDERLIJK UITDRUKKELIJK TE WORDEN VERSTREKT OF TENZIJ DE CONTEXT ANDERS VEREIST, WORDT ELKE NOUN OF PRONOUN VERMELD IN HET MEERDERE EN HET SINGULAIRE EN ALLE GESLACHTEN BEHANDELEN. DE WOORDEN "INBEGREPEN" EN "INBEGREPEN" WANNEER HIER WORDT GEBRUIKT, WORDEN AANGENOMEN MET DE ZIN "ZONDER BEPERKING" AANGEGEVEN, TENZIJ DEZE ZIN ANDERS VOORKOMT. ELKE VERWIJZING NAAR PRODUCTEN, GOEDEREN OF VERKOOP ZAL VERWIJZEN NAAR DE ITEMS TE KOOP OP DE WEBSITE.

bottom of page